Bezpłatne Szkolenie: Opieka paliatywna w okresie perinatalnym

9 Grudnia 2017, 09:00-15:00 (Sobota)

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, Poznań Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  uczestnictwo
już niedostępne -

Stowarzyszenie Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM organizuje w dniu 9 grudnia 2017 r. bezpłatne i otwarte szkolenie przeznaczone tematycznie m. in. dla personelu medycznego, specjalistów zawodów niemedycznych oraz studentów w zakresie perinatalnej opieki paliatywnej. Szkolenie to jest realizowane w ramach projektu dotyczącego wsparcia informacyjnego i psychologicznego dla rodzin oraz zwiększenia kompetencji personelu w sytuacji wystąpienia ciężkiej wady rozwojowej dziecka w okresie perinatalnym.

Organizatorzy przewidują podjęcie w trakcie szkolenia przez zaproszonych gości tematów związanych z doświadczeniami opieki perinatalnej-paliatywnej w szpitalu, uwzględniając również aspekty prawne i etyczne tego zagadnienia, a także dyskusję na temat badań genetycznych, czy przedstawienie problemów opieki psychologicznej nad matką/rodziną w momencie pojawienia się ciężkiej wady rozwojowej dziecka. Dodatkowo planowane są dwa panele dyskusyjne n.t. interdyscyplinarnej opieki nad kobietą/rodziną w sytuacji pojawienia się ciężkiej wady rozwojowej dziecka oraz na temat protokołu DNR.

Szkolenie odbędzie się 9 grudnia 2017 r. w Sali Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UM na ul Przybyszewskiego 37.


Punkty edukacyjne

Informujemy również, że stowarzyszenie będące organizatorem wydarzenia jest wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu (nr 63-000101-001-0001).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 (z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, za udział w szkoleniu przysługuje 6 punktów edukacyjnych


Patronat honorowy

Szkolenie dofinansowane przez Miasto Poznań w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Wsparcie informacyjno-psychologiczne rodzin oraz zwiększenie kompetencji personelu w sytuacji wystąpienia ciężkiej wady rozwojowej dziecka w okresie perinatalnym"              Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownikiem programowym szkolenia jest prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski.Program szkolenia

8.00 - 8.50  Rejestracja
8.50 - 9.00  Wprowadzenie do szkolenia (dr Adrian Kliks)
9.00 - 9.30  Opieka nad pacjentem hospicyjnym i jego bliskimi w oddziale szpitalnym - pomiędzy życzeniem a codziennością (dr. Monika Borkowska-Kłos, Katedra Neonatologii - Klinika Zakażeń Noworodków, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Poznań)
9.30 - 10.00 Aspekty prawne w opiece paliatywnej ( Joanna Zajączkowska, Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Janyga)
10.00 - 10.30 Aspekty etyczne opieki perinatalnej (ks. dr Adam Sikora, członek Komisji Bioetycznej przy Wielkopolskiej Okręgowej Izbie lekarskiej w Poznaniu)
10.30 - 10.50  Przerwa kawowa
10.50 - 11.20 Zasady prowadzenia paliatywnej opieki perinatalnej w szpitalu : od teorii do praktyki (prof. Magdalena Rutkowska, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa).
11.20 - 11.50 Standardy funkcjonowania hospicjum perinatalnego - doświadczenia własne Fundacji Gajusz (Dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz, Kierownik Medyczny Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci Fundacja Gajusz)
11.50 - 12.40  Obiad
12.40 - 13.10 Badania genetyczne w kontekście opieki perinatalnej (Prof. Anna Latos-Bieleńska, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Centrum Biologii Medycznej )
13.10 - 13.40 Aspekty psychologiczne w kontekście opieki paliatywnej (dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak, Specjalista psycholog kliniczny, Kierownik Zespołu Psychologów w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)
13.40 - 14.00  Przerwa kawowa
14.00 - 14.45 Panel dyskusyjny 1: Interdyscyplinarne prowadzenie kobiety/rodziny w sytuacji pojawienia się ciężkiej wady rozwojowej (dr Bartłomiej Mroziński, prof. M. Ropacka, dr J. Łuczak-Wawrzyniak, dr Krzysztof Sawiński, Monika Hercog -przedstawiciel rodziców)
14.45 - 15.30  Panel dyskusyjny 2: Protokół DNR, uporczywa terapia i opieka paliatywna
(ks. dr Sikora, prof. Rutkowska, dr A. Jaworska , M. Pers, J. Zajączkowska)
15.30- 15.40 Zakończenie

PRELEGENCI

dr Monika Borkowska-Kłos 

Katedra Neonatologii - Klinika Zakażeń Noworodków, Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Poznań

"Opieka nad pacjentem hospicyjnym i jego bliskimi w oddziale szpitalnym - pomiędzy życzeniem a codziennością"

Joanna Zajączkowska

Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Janyga

"Aspekty prawne w opiece paliatywnej"

Ks. dr Adam Sikora 

Członek Komisji Bioetycznej przy Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Poznaniu

Aspekty etyczne opieki perinatalnejDr hab. n med. prof. IMiD Magdalena Rutkowska

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

"Zasady prowadzenia paliatywnej opieki perinatalnej w szpitalu : od teorii do praktyki"


Dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz

Kierownik Medyczny Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci

Fundacja Gajusz

Standardy funkcjonowania hospicjum perinatalnego - doświadczenia własne Fundacji Gajusz
Prof.dr hab.n.med. Anna Latos-Bieleńska

Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Centrum Biologii Medycznej

"Badania genetyczne w kontekście opieki perinatalnej"

.    


dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak

Zespół Psychologów, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 "Opieka paliatywna w perinatologii - alternatywna i interdyscyplinarna opieka nad płodem/dzieckiem i rodzicami (rodziną) po prenatalnym rozpoznaniu wad letalnych"

PANELIŚCI

  • Dr. n. med. Bartłomiej Mroziński

  • prof. Mariola Ropacka

  • dr n przyr. Krzysztof Sawiński 
  • dr A. Jaworska

  • Małgorzata Pers, anestezjolog . 


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Poznaniu wydarzenia Poznań